Duiken in de onderstroom opstellingen mare coaching

Opstellingen

Wil jij een duik maken in de onderstroom? Voel je dat er meer speelt in een bepaald thema in je leven of werk, maar krijg je de vinger er niet op? Dan kan een familieopstelling inzicht geven.

Systemisch werk

Opstellingen is een van de methoden binnen systemisch werk. Het is een manier om inzicht te krijgen in jouw plek binnen een systeem. Dat kan een gezinssysteem zijn, maar ook een werkcontext of bijvoorbeeld een vriendengroep.

De dynamiek van ooit

Een belangrijk uitgangspunt bij systemisch werk is dat we als mens zijn gevormd door de dynamiek van ooit. Het gezinssysteem waarin we in zijn opgegroeid. Als kind overleven we door van jongs af aan af te stemmen op onze omgeving. Zo raken we geconditioneerd. In die eerste fase van het leven verbinden we ons met wat is gewenst en splitsen we af van wat er niet mag zijn.

Veel van onze onbewuste overtuigingen, gedragingen en patronen vinden zo hun oorsprong in de systemen waarin we zijn opgegroeid. Als daar ooit sprake was van verstoorde patronen, zelfs generaties terug, kan dat later leiden het onbewust herhalen van die patronen.

Systemisch werken gaat uit van drie basisprincipes:

  • Iedereen heeft recht op een eigen plek in het systeem.
  • Alle plekken kennen een bepaalde rangorde ten opzichte van elkaar.
  • Geven en nemen dienen in balans te zijn.

Wanneer één van deze principes verstoord raakt, ontstaan er dynamieken zoals:

  • Iets dragen voor een ander in het systeem.
  • Iemand volgen binnen het systeem die niet is erkend of buitengesloten.
  • Makkelijk van je eigen plek gaan.

Vanuit deze dynamieken ontstaan symptomen in ons dagelijkse leven. Deze symptomen kan je in het dagelijks leven tegenkomen in bijvoorbeeld je werk, je relatie of gezin. Ze zijn lastig te stoppen in de bovenstroom, omdat de oorsprong zich bevindt op diepere lagen.

Inzicht in patronen

Zo kan het zijn dat je veel draagt voor anderen of dat je jezelf overal verantwoordelijk voor voelt. Daarmee put je jezelf langzaam uit. Of dat je lastig bij je gevoel kan komen, of bepaalde angsten je parten spelen. Vanuit deze en ander symptomen of vragen, kunnen we een opstelling starten.

Representanten

Een opstelling werkt met representanten die voor jezelf of voor anderen uit het familiesysteem in het veld stappen en vanuit die plek informatie delen. Een opstelling maakt zo zichtbaar welke dynamieken er spelen in de onderstroom. Daardoor ontstaat inzicht. En vaak ook heling, omdat iets wordt gezien en erkend en er vervolgens ruimte ontstaat om een nieuwe beweging te maken.

Je kan op deze dagen of avonden meedoen als vraaginbrenger, of alleen als representant. Ook als representant is de ervaring vaak heel waardevol.

Data: 

14-3 avond familieopstellingen (vol)

17-10 avond familieopstellingen

Verder werk ik op aanvraag. Bij voldoende vraaginbrengers organiseer ik een opstellingendag of -avond. Aanmelden of je interesse aangeven kan via deze link. Graag aangeven of je een vraag wilt inbrengen of dat je wilt representeren. Ook graag je mobiele nummer vermelden.

Locatie: Omgeving Tilburg

Bijdrage: Breng je een vraag in dan draag je 95 euro bij, ben je alleen representant dan 25 euro. Dit is inclusief btw en het meenemen van eigen lunch als het om een dag gaat.

Reviews

‘Ik vond het bijzonder om dit te mogen ervaren. Het gaf zoveel voldoening. Het voelde oprecht, zuiver en verbonden. Ik heb nog geen idee wat er hierna volgt, maar deze ervaring had ik nodig om verder te kunnen. Wat een mooie dag. En voor mij een mooie stap in het niet weten en daar oké mee zijn. Jij verstaat je vak als geen ander! Zo liefdevol en ruimte gevend.’ (vraaginbrenger)

‘Het was een geslaagde dag voor mij. Heel bizar wat de rol van representant met me deed en met mijn lijf, hoe dat voelde. Heel bijzonder om eens in een rol te staan die eigenlijk ver van me afstaat maar wat dan toch zo sterk voelbaar is. En fijn om te ervaren hoeveel stevigheid aanwezig is in jouw begeleiding’. (representant)

Naar de homepagina