Over Mare

‘De ziel geeft haar geheimen in de loop van het leven prijs’

Het leven van vrouwen kent fascinerende perioden van transitie en hernieuwing. Dat kunnen kleine overgangen zijn waarin je je een tijd onwennig leeg voelt en een gebrek aan zingeving ervaart. Of grotere overgangsfases. Soms voorafgegaan door insnijdende levensgebeurtenissen, alsook ingegeven door het leven zelf.

Verbinding met je lichaam herstellen

Als vrouw leer je in onze westerse cultuur te vertrouwen op je ratio. Alleen betaal je daarvoor een hoge prijs, want je raakt de verbinding kwijt met je lijf en je essentie. Het contact met jouw levensbron raakt dan verstoord. En de fenomenale wijsheid die er in je lichaam schuilt blijft voor je verborgen.

Rust en houvast vinden in jezelf

Ik begeleid je bij het weer thuiskomen in jezelf. In je eigen lijf, met je adem als anker. Zodat je meer kan leven vanuit ‘zijn’, in plaats vanuit de drukte van steeds weer ‘doen’. Het belangrijkste uitgangspunt daarbij is het principe van heelheid.

Mare als boodschap

Mare is een eeuwenoud woord. In de 11de eeuw betekende het ‘bericht’ of ‘boodschap’. Ook stond het bekend als ‘nachtmare’, het spook in de nacht. In het latijn staat Mare voor de parel van de zee.

De betekenis van Mare klinkt door in hoe ik werk. Ik begeleid je in het weer verbinden van de polariteiten van het leven, als een lemniscaat. Zodat je de balans kunt herstellen tussen het tussen de spoken & de parels, het mannelijke & vrouwelijke en tussen denken & voelen. Je leert vanuit een diep innerlijk ‘weten’ de boodschappen van je ziel weer verstaan.