Privacybeleid

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://www.marecoaching.nl.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we en waarom 

Mare Coaching hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Mare Coaching doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Mare Coaching houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat:

  • Mare Coaching uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
  • verwerking van uw persoonsgegevens zich beperkt tot alleen die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Mare Coaching passende technische en organisatorische maatregelen neemt en heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Mare Coaching geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt en alleen dan met uw uitdrukkelijke toestemming;

Mare Coaching is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van het Privacybeleid vragen heeft of contact wil opnemen kan dit via het contactformulier op de site.

Privacybeleid Mare Coaching

Persoonsgegevens van deelnemers aan individuele coaching sessies, workshops, trainingen of vrouwencirkels worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Administratieve doeleinden;
– Client dossier;
– Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
– Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
– Uitlevering.

De grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– De overeengekomen opdracht of contract;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Mare Coaching de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Voor- en achternaam/voorletters/tussenvoegsel;
– Adres;
– Woonplaats;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Functie.

Uw persoonsgegevens worden door Mare Coaching opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële- en projectadministratie voor maximaal zeven jaar.

Nieuwsbrief 

Persoonsgegevens van abonnees op de nieuwsbrief worden door Mare Coaching verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Informatieverstrekking aan de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is een akkoord via mail of via inschrijvingsformulier voor de nieuwsbrief op de website.  Voor de nieuwsbrief kunnen de volgende persoonsgegevens van u  worden gevraagd:

– Voor- en achternaam/voorletters/tussenvoegsel;

– E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Mare Coaching opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men aangemeld is.

Contactformulieren

De door u in het contactformulier achtergelaten persoonsgegevens blijven in het CMS beschikbaar. Deze worden gebruikt om u via mail of telefoon te benaderen over de door u gestelde vraag in het contactformulier. 

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.